Kontakt:
Advokátska kancelária
Marian Hrbáň
Jelačičova 1
821 08 Bratislava
pracovisko: Cukrová 14
tel.: + 421 - 905 447 764

e-mail: office@hrban.sk

Kde nás nájdete

Tím našej kancelárie komunikuje okrem slovenského jazyka aj anglicky, rusky a nemecky."

Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby v súlade
so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. Máme skúsenosti s občianskym právom (vrátane rodinného), obchodným a správnym právom, ako aj pracovným právom. Právne služby poskytujeme aj vo vybraných prípadoch trestného práva (zastupovanie poškodených, obvinených a poskytovanie právnych služieb iným účastníkom trestného konania). Kladieme dôraz na ochranu práv klienta, pričom máme vždy snahu o primeranú rovnováhu s právom chráneným verejným záujmom, o dôsledné rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd a princípov právneho štátu.

Motto našej kancelárie by mohlo byť rôzne, s týmto sa tiež stotožňujeme:

Dôležitý je výsledok našej práce, čo do kvality a rýchlosti,
ale vždy je dôležitá aj správnosť cesty, ako sme sa k danému výsledku dostali.