Užitočné linky

Slovenská advokátska komora

Ústavný Súd SR

Najvyšší Súd SR

Zoznam súdov SR

Generálna Prokuratúra SR

Ministerstvo Spravodlivosti SR

Portál Európskej Únie

Euroinfo

Európsky Súdny Dvor

Európsky súd pre ľudské práva

Notári

Exekútori

Zbierka zákonov

Kataster nehnuteľností

Obchodný register SR

Centrum právnej pomoci

Mediácia

OZ VIA IURIS

OZ Občan a demokracia

Diskusný portál o práve - otvorene a zaujímavo, z Českej republiky

Spravodajský portál mimovládnych organizácií